fixatief_logo_kl

Dit is de fotoblog van Fixatief (onze site vind je hier).

Begin 2004 startten een 15-tal buurtbewoners met een nieuw project Bij’ De Vieze Gasten: fotocollectief Fixatief.

Foto’s van producties en projecten van Bij’ De Vieze Gasten, van medewerkers, participanten en bezoekers kregen al geruime tijd een belangrijke plaats in de driemaandelijkse nieuwsbrief. Maar Fixatief wou meer doen en verder gaan: zou het niet goed zijn om het reilen en zeilen van deze boeiende buurt op de gevoelige plaat vast te leggen? En zo geschiedde.

Het groepje buurtbewoners ging aan de slag en trok de wijk in. Foto’s kwamen binnen en met die foto’s verhalen. Zo ging Fixatief meer en meer zelf projecten ontwikkelen: fotoreportages, de geboorte van de buurtkrant ‘Ons Kommeere’ – in samenwerking met de schrijfclub – en het fotoboek, ‘Brugse Poort Gefixeerd’.

Al die projecten, reportages, foto’s,… hebben twee dingen gemeenschappelijk: het onderwerp is altijd de Brugse Poort en het beeldmateriaal is altijd gemaakt door mensen die in deze buurt wonen of er een sterke band mee hebben. Fixatief richt zich dan ook tot buurtbewoners van elke leeftijd, gemeenschap of taal en schrijft het fotografische verhaal van de wijk de Brugse Poort.
De reportages zijn als het ware het visuele geheugen van wat er leeft in de buurt.

Na een decennium van fotograferen in de buurt heeft Fixatief een imposant beeldarchief opgebouwd.

Expo ‘Zuurstof voor de Brugse Poort’ (2004)
Expo ‘De Brugse Poort belicht’ (2005)
Re-enacting ‘De Blijde Intrede van Mong in de Brugse Poort’ (2007)
Fotoboek ‘Brugse Poort Gefixeerd’ (2008) zie pdf-versie
Tentoonstelling WGC (2009)
Tentoonstelling Pierkespark (2010)
Tentoonstelling La Lys i.h.k.v. Brugse Poorten (2011)
Tentoonstelling ‘Groene Poort Gefixeerd’ (2012)
‘Verhalen uit de Kettingstraat’ (2013)
Tentoonstelling ‘Kosice-Gent’ (2013)
Talloze nieuwsbrieven en ‘Ons Kommeeres’…

logoDVG

Geef een reactie