FIXATIEF

FIXATIEF Fotocollectief van Bij' De Vieze Gasten

 

Fotocollectief Fixatief heeft de Brugse Poort als muze.

En als excuus voor fotografie in al haar vormen.

Sinds 2004 poogt Fixatief het reilen en zeilen van deze boeiende buurt en haar bewoners op de gevoelige plaat vast te leggen.

Soms in kleur, soms in zwart-wit, maar steeds met veel nuance.

Als woordloze lofzang (of treurlied) op de buurt, recht voor de raap, in al haar wispelturigheid en tegenstellingen, in al haar bakstenen lelijkheid en menselijke schoonheid.

Dat maakt Fixatief tot een buitenbeentje: ontmoeting met de buurt vormt de rode draad doorheen de projecten.

Fixatief voorstellen is dan ook deels de buurt voorstellen: een jungle van garageboxen en pitakoten met hier en daar een schaamlapje groen, prominent lid van de 19-de eeuwse gordel rond Gent, een historiek van vele kleine arbeiderswoningen, een (samen)woonproblematiek, een kleurrijke sociale mix,  mobiliteitsproblemen, … inclusief alle bijhorende kansen en uitdagingen en bruisende buurtinitiatieven.

De mise-en-scene van deze buurt biedt vanuit fotografisch perspectief veel kansen. Of het nu gaat om portret-, reportage- of straatfotgrafie, om micro- en macro- thema's, om de grote en kleine verhalen. Fotografie wordt ingezet als kunstvorm, maar ook als manier om in interactie te gaan met mensen uit de buurt. Dus naast fotografie als kunstvorm, fotografie als excuus voor ontmoeting.

Op die wipplank wil Fixatief graag balanceren.

De fotografen van Fixatief zijn al even schoon als de gebuurte zelf: een bont allegaartje van bluekes en anciens, digitale en analoge aanbidders, kleurrijke en kleurloze figuren met als bindmiddel de taal van de fotografie en de liefde (met ups-en-downs!) voor de buurt. Herken je jezelf ? Welkom met uw Kodakske !

Fixatief is ondergebracht in het huis-met-vele-kamers  Bij' De Vieze Gasten. Een fanfare, een schrijfclub, een fotocollectief, ze broeien er lekker samen tot een groter geheel dan de delen.

De kruisbestuiving onderling en met de buurt is een vruchtbaar bij-effect.

De wijk zichtbaar maken en zichtbaar aanwezig zijn in de wijk zijn de streefdoelen.
Door de verankering met Bij' De Vieze Gasten ontstaan tal van wisselwerkingen tussen de deelprojecten en de buurt. Het engagement naar de buurt levert meteen ook de relevantie van Fixatief: een fotocollectief als actief onderdeel van de wijk, als ooggetuige en deelnemer aan het samenleven.